VĚTRNÍKOVÝ DEN 2014

Tato akce probíhá každoročně dne 21. listopadu, kdy se Česká republika připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí.

V roce 2014 jsem se rozhodla oslovit s žádostí o pomoc s poskytnutím prostoru pro výrobu větrníků kromě mateřského centra Pohoda také místní mateřskou školu, kde byla paní ředitelka okamžitě pro. A tak se nakonec výroba větrníků konala v pátek hned na několika místech. Dopoledne v rámci školičky MC Pohoda, kam mohli přijít vyrábět i rodiče se svými dětmi, pod vedením Moniky Šustrové, v rámci programu v MŠ oddělení Žirafek pod vedením paní učitelky Lenky Cibíkové a pí. uč. Evy Jechové a také ve škole a školní družině pod vedením Jitky Vaňkové. Odpoledne pak mohli přijít vyrábět také dospělí, kteří povětšinou přišli také za doprovodu dětí, a to již do výše zmíněného oddělení Žirafek v mateřské škole, kde jsem si organizaci vzala na starost já. Účelem akce bylo informovat spoluobčany o této nemoci a také vyrobit větrníky, které se pak prodávaly na recepci Repos Squash Horoměřice a na vánočním jarmarku při rozsvěcení vánočního stromečku. Účast byla hojná! Můžete se sami přesvědčit ve fotogalerii níže. Vyrobilo se asi 100 větrníků, z nichž většina se podařila prodat za celkovou částku 4320 Kč, kterou jsem předala Klubu nemocných CF.


DĚKUJI všem, kteří se zapojili, ať výrobou nebo koupí větrníků a doufám, že i v příštím roce budeme v této tradici pokračovat.

 

FOTOGALERIE

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode